سوالات پیام نور با جواب

داوطلبین عزیز برای خرید آزمون های ورودی فراگیر هر رشته بر روی آن رشته کلیک کنید تا به صفحه خرید آنلاین هدایت شوید.با سپاس

رشته MBA مدیریت
رشته اخلاق اسلامی
رشته ادبیات عربی
رشته ادبیات کودک و نوجوان
رشته ادبیات مقاومت
رشته اقتصاد اسلامی
رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث
رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
رشته الهیات گرایش فلسفه و کلام اسلامی
رشته آب و هوا شناسی اقلیم شناسی
رشته آب و هوا شناسی تغییرات آب و هوایی
رشته آب و هوا شناسی شهری
رشته آب و هوا شناسی کاربردی
رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
رشته آمار گرایش ریاضی
رشته آموزش ریاضی
رشته آموزش زبان انگلیسی
رشته آموزش زبان فارسی
رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
رشته آموزش محیط زیست
رشته پژوهش هنر
رشته تاریخ اسلام
رشته تاریخ ایران اسلامی
رشته تاریخ تشیع
رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
رشته تحقیقات آموزشی
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی علوم ورزشی عمومی
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزش
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژِی ورزش
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت و برنامه ریزی
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی
رشته جامعه شناسی
رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
رشته جغرافیای روستایی اقتصاد فضا
رشته جغرافیای روستایی برنامه ریزی کالبدی
رشته جغرافیای روستایی سازماندهی مناطق عشایری
رشته جغرافیای روستایی مدیریت توسعه پایدار روستایی
رشته جغرافیای شهری آمایش شهری
رشته جغرافیای شهری برنامه ریزی مسکن
رشته جغرافیای شهری بهسازی و نوسازی شهری
رشته جغرافیای شهری محیط زیست شهری
رشته جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
رشته حسابداری
رشته حقوق بین الملل
رشته حقوق جزا و جرم شناسی
رشته حقوق خصوصی
رشته رفتار حرکتی رشد حرکتی
رشته روان شناسی عمومی
رشته ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
رشته ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
رشته ریاضی محض انالیز
رشته ریاضی محض جبر
رشته ریاضی محض هندسه
رشته زبان شناسی همگانی
رشته زبان و ادبیات انگلیسی
رشته زبان و ادبیات فارسی
رشته زمین شناسی زیست محیطی
رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی
رشته زمین شناسی گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی
رشته زمین شناسی گرایش سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
رشته زیست جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری
رشته زیست جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
رشته زیست جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
رشته زیست شناسی بیوشیمی
رشته زیست شناسی ژنتیک
رشته زیست شناسی علوم جانوری
رشته زیست شناسی علوم گیاهی
رشته زیست فناوری بیوتکنولوژی میکروبی
رشته زیست گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی
رشته زیست گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
رشته زیست گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
رشته شیمی آلی
رشته شیمی تجزیه
رشته شیمی فیزیک
رشته شیمی معدنی
رشته طراحی شهری
رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی
رشته علوم اقتصادی
رشته علوم تربیتی برنامه ریزی درسی
رشته علوم تربیتی گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
رشته علوم تربیتی مدیریت آموزشی
رشته علوم سیاسی
رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی
رشته فلسفه اخلاق
رشته فلسفه و کلام اسلام فلسفه اسلامی
رشته فیتوشیمی
رشته فیزیک گرایش اتمی و مولکولی
رشته فیزیک گرایش حالت جامد
رشته فیزیک گرایش ذرات بنیادی
رشته فیزیک گرایش زمینه گرانش فیزیک نجومی
رشته فیزیک گرایش فیزیک
رشته فیزیک گرایش فیزیک بنیادی
رشته فیزیک گرایش هسته ای
رشته فیزیوِلوِژی ورزش گرایش فعالیت بدنی و تندرستی
رشته فیزیوِلوِژی ورزش گرایش ورزشی کاربردی
رشته مدیریت اجرایی
رشته مدیریت اجرایی استراتژیک
رشته مدیریت اجرایی بازاریابی صادرات
رشته مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
رشته مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی
رشته مدیریت بازاریابی در ورزش
رشته مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی
رشته مدیریت بازرگانی گرایش  بازاریابی
رشته مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل
رشته مدیریت دولتی تشکیلات و روش ها
رشته مدیریت دولتی سیستمهای اطلاعاتی
رشته مدیریت دولتی گرایش تحول
رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی
رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
رشته مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
رشته مدیریت رسانه
رشته مدیریت رسانه های ورزشی
رشته مدیریت رویدادهای ورزشی
رشته مدیریت فناوری اطلاعات سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات
رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
رشته مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت منابع اطلاعاتی
رشته مهندسی برق الکترونیک
رشته مهندسی شیمی
رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
رشته مهندسی صنایع
رشته مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی
رشته مهندسی صنایع مدیریت و بهره وری سیستم
رشته مهندسی عمران خاک و پی
رشته مهندسی عمران راه و ترابری
رشته مهندسی عمران سازه
رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
رشته مهندسی عمران محیط زیست
رشته مهندسی عمران مدیریت ساخت و تولید
رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ای
رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار
رشته مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات
رشته مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی
رشته مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی
رشته مهندسی کشاورزی توسعه روستایی
رشته مهندسی کشاورزی زراعت
رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی تغذیه دام
رشته مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت و تولید کشاورزی
رشته مهندسی معماری
رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرزی
رشته مهندسی مکانیک ساخت و تولید
رشته مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
رشته نهج البلاغه اصول  الدین و معارف علوی